Menu

Wydarzenia

Pokaz kolekcji odmian kukurydzy - Łukowo.

      W dniu 14 września 2023 roku na polach Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łukowie odbyło się spotkanie poświęcone kukurydzy na kiszonkę. Przybyłych Rolników zainteresowanych pokazem kolekcji odmian kukurydzy przywitali menadżerowie firmy Napena Sp. z o.o..

     Dyrektor Działu Nasiennictwa Sławomir Grzeszkowiak omówił odmiany kukurydzy stosowane na kiszonkę, zwracając szczególną uwagę na odmiany – DS1891B, Euroboss, LG Blandeen, Legion i Motivi CS. Skupił się jednak na dwóch nowych odmianach DS1891B oraz Euroboss, które cechują się:
- dużą elastycznością w wyborze użytkowania uprawy przed zbiorem,
- unikatowym połączeniem jakości i ilości zbieranego plonu, co optymalizuje wartość żywieniową,
- wysoką tolerancją na stres deficytu wody w okresie letnim – przez co jest zwiększone bezpieczeństwo uprawy,
- wyjątkową przydatnością w żywieniu wysokomlecznych krów ze względu na bardzo dobrą strukturę plonu, wysoki udział skrobi oraz wydajność energetyczną.
Odmiany te są dla Rolników celujących w podniesienie efektywności produkcji mleka bez dodatkowych nakładów oraz zbierających z pola energię w kukurydzy.

     Na poletkach demonstracyjnych omówiono również zastosowaną technologię ochrony oraz nawożenia, którą przedstawili Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin dr Michał Tomkowiak oraz Dyrektor Działu Nawozów Dolistnych, Biostymulatorów i Adiuwantów Elwira Kowalska. Specjaliści z firmy Napena wskazali terminy stosowania poszczególnych preparatów w zależności od faz rozwoju.

Pokaz kolekcji odmian kukurydzy - Brody.

      W dniu 12 września 2023 roku firma Napena Sp. z o.o. zorganizowała pokaz kolekcji odmian kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę. Mając na uwadze, że praktyka z teorią powinny iść w parze spotkanie odbyło na poletkach demonstracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Brodach.

     Podczas szkolenia dyrektor Działu Nasiennictwa Sławomir Grzeszkowiak omówił odmiany kukurydzy. Zwrócił szczególną uwagę na odmiany – DS1891B, Euroboss, LG Blandeen, Legion i Motivi CS. Skupił się jednak na dwóch nowych odmianach DS1891B oraz Euroboss, które cechują się:
- dużą elastycznością w wyborze użytkowania uprawy przed zbiorem,
- unikatowym połączeniem jakości i ilości zbieranego plonu, co optymalizuje wartość żywieniową,
- wysoką tolerancją na stres deficytu wody w okresie letnim – przez co jest zwiększone bezpieczeństwo uprawy,
- wyjątkową przydatnością w żywieniu wysokomlecznych krów ze względu na bardzo dobrą strukturę plonu, wysoki udział skrobi oraz wydajność energetyczną.
Odmiany te są dla Rolników celujących w podniesienie efektywności produkcji mleka bez dodatkowych nakładów oraz zbierających z pola energię w kukurydzy .

     Przybyłym plantatorom przedstawiono również zastosowaną technologię ochrony oraz nawożenia. Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin dr Michał Tomkowiak oraz Dyrektor Działu Nawozów Dolistnych, Biostymulatorów i Adiuwantów Elwira Kowalska wskazali terminy stosowania poszczególnych preparatów w zależności od faz rozwoju.

Spotkanie z plantatorami burak cukrowego.

      Firma Napena Sp. z o.o. zorganizowała w dniu 6 września 2023 roku spotkanie z plantatorami buraka cukrowego. Przedmiotowe szkolenie odbyło się w Gospodarstwie Rolnym Paweł Snuszka w miejscowości Sulejewo, gmina Brodnica.

Przybyłych hodowców przywitali: opiekun z ramienia firmy Napena - Katarzyna Żmudzka, dyrektorzy firmy – Elwira Kowalska i dr Michał Tomkowiak oraz właściciel gospodarstwa.

Celem spotkania było omówienie nowatorskiej technologii ochrony i nawożenia buraka cukrowego. Po spotkaniu nawiązała się żywa dyskusja, gdzie wymieniono uwagi i doświadczenia.

Szkolenie pracowników handlowych.

      W dniach 25-26 lipca 2023 r. odbyło się szkolenie pracowników handlowych firmy Napena Sp. z o.o. Spotkanie miało miejsce w Szamotułach w Hotelu Maraton. Było to pierwsze pożniwne szkolenie techniczne Doradców dotyczące rzepaku. Na podstawie świeżych próbek pobranych z pól omówiono błędy popełniane w ochronie rzepaku w odmianach z genami odporności: Rlm3, Rlm7, RlmS. Zaprezentowano także przykłady poprawnej i niewłaściwej ochrony tej samej odmiany - kontrola patogenów termofilnych i doglebowych.

Podczas szkolenia omówiono również nowości Innvigo, jesienną ofertę sprzedaży produktów oraz podsumowano sezon wiosenny.
Pokaz kolekcji odmian rzepaku ozimego i zbóż ozimych - Ćmachowo.

      W dniu 13 czerwca br. na poletkach demonstracyjnych w miejscowości Ćmachowo, gmina Wronki odbyły się Dni pola rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Spotkanie zorganizowane przez Napenę miało miejsce na polach Spółdzielni Usług Rolniczych we Wronkach.

      Przybyłych Rolników przywitali menadżerowie firmy Napena oraz Prezes SUR Wronki Pan Andrzej Żybura.

      Dyrektor Działu Nasiennictwa Sławomir Grzeszkowiak przedstawił odmiany populacyjne i mieszańcowe rzepaku ozimego. Zwrócił uwagę na nowości wprowadzane na rynek: z hodowli Oseva – Salute, z hodowli Lidea – Lid Amoroso F1 oraz z hodowli Rapool – Janosh F1.

      Milena Łukowiak z firmy Napena oraz specjalista z firmy nasiennej Top Farms Agro Sp. z o.o. omówili odmiany poszczególnych gatunków zbóż ozimych – jęczmienia, pszenżyta i pszenicy. Z kolei zastosowaną technologię ochrony prezentowanych roślin uprawnych zaprezentowali Dyrektor Działu Środków    Ochrony Roślin dr Michał Tomkowiak oraz przedstawiciel Innvigo Sp.z o.o.Pokaz kolekcji odmian rzepaku ozimego i zbóż ozimych - Lutol Suchy.

      Firma Napena Sp. z o.o. zorganizowała w dniu 6 czerwca br., kolejną edycję pokazu kolekcji odmian rzepaku ozimego i zbóż ozimych. Spotkanie odbyło się w Gospodarstwie Rolnym Andrzej Kałek w miejscowości Lutol Suchy, gmina Trzciel.

      Poletka demonstracyjne przyjechali zobaczyć Rolnicy z okolicznych miejscowości oraz z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

      Odmiany populacyjne i mieszańcowe rzepaku ozimego omówił Dyrektor Działu Nasiennictwa Sławomir Grzeszkowiak. Zwrócił szczególną uwagę na dwie odmiany - Dominator F1 i LG Aviron F1, które charakteryzują się dualną odpornością na choroby wirusowe (TuYV) i choroby grzybowe (sucha zgnilizna kapustnych). Odmiany te kolejny sezon uprawiane są na polach klientów firmy Napena, w tym również na polach Pana Andrzeja Kałek, a wyniki są bardzo wysokie. Wspomniał też o nowościach wprowadzanych na rynek: z hodowli Oseva – Salute, z hodowli Lidea – Lid Amoroso F1 oraz z hodowli Rapool – Janosh F1.

      Podczas spotkania zaprezentowano również odmiany zbóż ozimych – jęczmienia, pszenżyta i pszenicy. Milena Łukowiak z firmy Napena zwróciła uwagę na mocne strony poszczególnych odmian oraz podzieliła się wiedzą na temat jakich błędów nie popełniać, aby zmaksymalizować plon. Szczególną uwagę zwróciła na odmiany: jęczmienia Arthene, pszenżyta Charme oraz pszenicy Aurelius i SU Mendoza. Specjaliści z firm nasiennych Wronkowski Anna Wronkowski oraz Top Farms Agro Sp. z o.o. omówili odmiany poszczególnych gatunków, które są przez nich reprodukowane, a firma Napena jest ich dystrybutorem.

      Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin dr Michał Tomkowiak oraz Dyrektor Działu Nawozów Dolistnych i Biostymulatorów Elwira Kowalska przedstawili Rolnikom zastosowaną technologię nawożenia, ochrony rzepaku ozimego i zbóż ozimych oraz wskazali newralgiczne momenty i terminy stosowania preparatów w zależności od faz rozwoju i przebiegu pogody.
Pokaz kolekcji odmian zbóż ozimych - Niemarzyn.

      W dniu 1 czerwca br. firma Napena Sp. z o. o. zorganizowała Dni pola zbóż ozimych w Gospodarstwie Rolnym Elwira Kowalska w miejscowości Niemarzyn, gmina Miejska Górka. Było to pierwsze tego typu spotkanie z klientami spółki na tym terenie.

      Pani Prezes Iwona Nawrowska przywitała przybyłych Plantatorów, przedstawiła w skrócie historię firmy i zakres działania oraz omówiła aktualną sytuację na rynku rolnym.

      Dyrektor Działu Nasiennictwa Sławomir Grzeszkowiak omówił odmiany rzepaku ozimego znajdujące się w portfolio firmy. Szczególną uwagę zwrócił na dwie odmiany – Dominator F1 i LG Aviron F1.

      Odmiany zbóż ozimych – jęczmienia, pszenżyta i pszenicy zaprezentowała Milena Łukowiak z firmy Napena oraz specjaliści z firm nasiennych Wronkowski Anna Wronkowska i Top Farms Agro Sp. z o.o.

      Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin dr Michał Tomkowiak przedstawił Rolnikom zastosowaną technologię ochrony poszczególnych gatunków zbóż, natomiast Gospodarz spotkania – Pani Elwira Kowalska, która jest Dyrektorem Działu Nawozów Dolistnych i Biostymulatorów w firmie Napena omówiła wykorzystane nawozy – zabiegi jesienne i wiosenne.
Napena działa już 20 lat!

      Napena Sp. z o.o. działa na rynku zaopatrzenia rolnictwa już 20 lat! Spółkę założono 3 czerwca 2003 roku. Prezesem firmy została powołana i jest nim do dnia dzisiejszego Pani Iwona Nawrowska.

Napena - NAwozy PEstycydy NAsiona – nazwa firmy w prosty sposób przedstawia obszar działania.

Przez lata działalności zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa bardzo się rozwinął. Obecnie jest to sprzedaż nawozów, pestycydów, nasion, nawozów dolistnych, biostymulatorów, skup płodów rolnych i w szerokim zakresie współpraca z gospodarstwami rolnymi.

Obszar aktywności firmy to Wielkopolska i teren zachodniej Polski.

Do dyspozycji Rolników jest wysoko wykwalifikowana kadra menadżerów, doradców terenowych oraz doskonale zaopatrzone punkty handlowe:

Wielkopolska - centrala w Szamotułach oraz oddział Wyrzeka k. Śremu, Lubuskie - oddział Szprotawa z Elewatorem oraz Nowa Sól z Elewatorem.

W ciągu tych 20 lat działalności Napena otrzymywała wiele wyróżnień za pracę: Gazele Biznesu, Diamenty Miesięcznika Forbes i niejednokrotnie Prezes Firmy znalazła się w gronie 100 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce, co świadczy o stabilnym i profesjonalnym zarzadzaniu Firmą.

Zapraszamy do współpracy!

Diamenty Miesięcznika Forbes 2023.

      Napena Sp. z o.o. została laureatem rankingu miesięcznika Forbes – DIAMENTY FORBESA 2023 w kategorii firm o poziomie przychodów od 50 do 250 mln PLN w województwie wielkopolskim.

Wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystej gali XV edycji Diamentów Forbesa 2023, która odbyła się w dniu 13 kwietnia br. w Poznaniu. W imieniu Firmy Napena nagrodę odebrała Pani Prezes Iwona Nawrowska.

Redaktor naczelny miesięcznika Forbes Pan Paweł Zielewski witając przybyłych laureatów powiedział, że „Diamenty - to ranking jedyny w swoim rodzaju. Tworzy go bezduszny algorytm i nikt nie ma najmniejszej możliwości jakiegokolwiek ingerowania w jego wynik. To Państwo – laureaci, swoją pracą dokonaliście tego, że spotykamy się tu dzisiaj”.


Szkolenie w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Urbanowie

      W dniu 28 marca 2023 r. w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Urbanowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółdzielni produkcyjnych.

Organizatorem szkolenia był Związek Rewizyjny Spółdzielczości Rolniczej z Poznania.

Prelegenci z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku omówili system dopłat bezpośrednich i ekosystemów według nowych zasad Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023 - 2027, który będzie wyznaczał zasady i możliwości finansowania gospodarstw w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Przybyłym Plantatorom Firmę Napena przedstawił Dyrektor Generalny Pan Dariusz Nawrowski z kolei dyrektorzy poszczególnych działów zaprezentowali ofertę firmy na sezon wiosenny.


Dzień przedsiębiorczości

      "Dzień przedsiębiorczości" organizowany jest już po raz 20. Ma na celu włączanie dorosłych w edukację młodzieży oraz budowanie dobrych relacji między szkołą a lokalnymi firmami i instytucjami. Założeniem programu jest również pomoc przy podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Tegoroczna edycja „Dnia przedsiębiorczości” przypadła na 22 marca 2023 r.

Z tej oto okazji przyjechali do naszej centrali w Szamotułach uczniowie III klasy Publicznego Liceum im. Romka Strzałkowskiego w Poznaniu.

Pani Prezes Iwona Nawrowska zapoznała przybyłych uczniów ze strukturą firmy i zakresem działalności. Młodzież dowiedziała się również jakich pracowników poszukuje rynek rolny oraz co jest ważne dla pracodawcy.

Szkolenie dydaktyczne

      Klienci firmy Napena Sp. z o.o. mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu dydaktycznym, które odbyło się w dniu 15 marca 2023 r. w Restauracji „Zagroda Biesiadna” w Szprotawie.

Przybyłych Gości przywitał Dyrektor Generalny Pan Dariusz Nawrowski wraz z Dyrektorem oddziału Szprotawa Panią Moniką Rybak.

Tematem spotkania było przedstawienie nowych możliwości ochrony plantacji w dowolnych systemach uprawy.

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Innvigo Sp. z o.o. Pan Andrzej Brachaczek na przykładzie żywych okazów rzepaku i zbóż ozimych przedstawił aktualną sytuacje fitopatologiczną na polach oraz zaprezentował skuteczność działania nowego produktu NAP Cu Systemic.

Uczestnikom szkolenia została również przedstawiona aktualna oferta na sezon wiosenny, którą przedstawił Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin dr inż. Michał Tomkowiak oraz Dyrektor Działu Nawożenia Dolistnego Elwira Kowalska.
Warsztaty polowe

      W dniu 14 marca 2023 r. na polach w Gospodarstwie Rolnym Robert Dudek w Opalewie odbyło się szkolenie pracowników handlowych firmy Napena Sp. z o.o.

Uczestnicy szkolenia dokonali lustracji oraz oceny przezimowania ozimin – rzepaku i zbóż.

Aktualną sytuację fitopatologiczną oglądanych upraw omówił Dyrektor do Spraw Badań i Rozwoju Innvigo Pan Andrzej Brachaczek. Zwrócił uwagę na porażenie chorobami oraz fizjologiczny stan plantacji zbóż i rzepaku oraz zalecił niezbędne zabiegi chemiczne z wykorzystaniem nowego produktu opartego na miedzi systemicznej - NAP Cu Systemic.

Podczas szkolenia zebrano próbki roślin zbóż i rzepaku z objawami chorób, które następnie zostały poddane analizie mikroskopowo – mikrobiologicznej.


Szkolenie dydaktyczne

      Napena Sp. z o.o. zorganizowała w dniu 17 stycznia 2023 r. szkolenie dydaktyczne dla klientów firmy. Spotkanie odbyło się w Restauracji Kormoran w Sulęcinie. Przybyłych klientów przywitał Dyrektor Generalny Pan Dariusz Nawrowski.

Tematyka konferencji była bardzo szeroka. Dr Andrzej Brachaczek – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Innvigo Sp. z o.o. mówił o nowych możliwościach ochrony, przyjaznych dla Plantatora. Omówił także sytuacje fitopatologiczną na polach oraz zaprezentował skuteczności rozwiązań konwencjonalnych i niekonwencjonalnych na przykładzie żywych roślin pobranych z pól.

Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość wysłuchania wykładu na temat słonecznika, który przeprowadzili przedstawiciele firmy STRUBE, z kolei dyrektorzy poszczególnych działów firmy Napena zaprezentowali aktualną ofertę na sezon wiosenny.Nowa siedziba zarządu firmy Napena Sp. z o.o.

      Od 2023 roku Zarząd Firmy Napena Sp. z o.o. ma nową siedzibę. Przeniesienie siedziby firmy jest naturalną konsekwencją prężnego rozwoju przedsiębiorstwa, rosnącym wolumenem sprzedaży a co za tym idzie zwiększonymi potrzebami magazynowymi.

Adres pozostaje ten sam – ul. Świdlińska 1 w Szamotułach. Nowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem biurowym, w którym obecnie pracuje Zarząd Firmy oraz magazynem wysokiego składowania a przyległy plac o wielkości 5.000 m2 służy do magazynowania nawozów płynnych i sypkich – co pozwoli na usprawnić proces logistyki.


Dewizą firmy jest partnerstwo, które stało się dźwignią wielkiego jej rozwoju. W dniu dzisiejszym NAPENA posiada sieć doskonale zaopatrzonych punktów handlowych, których liczba sukcesywnie się zwiększa. W swojej ofercie posiadamy środki ochrony roślin, nawozy, nawozy dolistne i biostymulatory, materiał siewny i wiele innych artykułów do produkcji rolnej.


Kontakt

Napena Sp. z o.o.

ul. Świdlińska 1
64-500 Szamotuły

tel./fax 61/29 20 108
tel. kom. 661 934 325